Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse tõusu üldhariduskoolides, käivitus 2014. aasta sügisel EJLi kooliprojekt „Jalgpall kooli!“. Kooliprojekti eestvedaja on Eesti Jalgpalli Liit (EJL), keda toetavad Coca-Cola HBC Eesti AS ja Nike.

„Projektil on mitu olulist mõõdet, mille hulgas on kesksel kohal noorte seas liikumisharrastuse propageerimine ja sportimisharjumuse tekitamine, oskusteabe jagamine õpetajatele nii lugemisvara kui ka koolituste abil, sportimiseks vajaliku varustuse võimaldamine ning õpitud oskusi väljendav osavusfestival, “ selgitas EJLi president Aivar Pohlak.

Coca-Cola HBC Eesti ASi peadirektor Konstantin Choukchoukovi sõnul toetab Coca-Cola jalgpalli nii maailma kui ka Euroopa tasandil, kuid rahvatervise seisukohast on oluline toetus just kohalikul tasandil, mille kaudu on võimalik kohalikku kogukonda ja eelkõige noori julgustada senisest rohkem liikuma.

„Erinevad uuringud näitavad, et inimeste energiatarbimine ei ole aastatega oluliselt kasvanud, kuid rasvumise ja ülekaalu peamiseks põhjuseks on see, et me lihtsalt ei liigu piisavalt. Teisisõnu me peaks vähem istuma ja leidma rohkem võimalusi liikumiseks,“ rääkis Choukchoukov, kelle sõnul on jalgpall populaarne ja kõigile taskukohane spordiala, millega on lihtne alustada.

„Tulime taolise väga positiivse algatusega kohe kaasa, sest meie nägemuses algab terve ühiskond just noortega tegelemisest,“ lausus NIKE Baltimaade esinduse tegevjuht Rainer Tops. „Koostöö jalgpalliga oli samuti loomulik, sest tegemist on Eesti noorte seas kõige populaarsema valikuga.“

Projekt on koostatud 2020. aasta lõpuni ja sihtrühmaks on üldhariduskoolides 1.-5. klassis õppivad poisid ja tüdrukud. Iga projektis osalevat kooli külastatakse eelseisva kuue aasta jooksul kaks või kolm korda. Harjutuste läbiviimiseks on plaanis koolile kinkida Nike pallikott koos 10 mänguvahendiga, vestid ja tähised.

Projekti eesmärgid:

 • tõsta jalgpalli populaarsust kehalise kasvatuse õpetajate, laste ja lapsevanemate seas;
 • kehalise kasvatuse õpetajate jalgpallialaste teadmiste arendamine läbi koolikülastuste programmi ja projektiks koostatud raamatu „Jalgpall õpetab!“;
 • tõsta osalust erinevatel koolide jalgpallivõistlustel ja –üritustel;
 • luua uus atraktiivne ja populaarne jalgpalli osavusfestivali formaat, mille finaalvõistlus toimuks EJLi jalgpallihallis;
 • arendada piirkonna klubide ja koolide omavahelist koostööd;
 • pakkuda kehalise kasvatuse õpetajatele regulaarseid koolitusi üle Eesti.

Projekti tegevused:

 koolikülastused

 • Külastusi viivad läbi  EJLi treenerid koos piirkondlike klubide treenerite ja mängijatega
 • Iga kool saab kingituseks Nike’i pallikoti 10 palli, 10 vesti ja 20 madala tähisega
 • Iga jalgpallist huvitatud kehalise kasvatuse õpetaja saab soovi korral tasuta spetsiaalselt projektiks kostatud  raamatu “Jalgpall õpetab!”
 • Külastustel tutvustatakse alati jalgpalli osavusfestivali “Värav!” harjutusi ja jagatakse selgitusi
 • Õpetajaid kutsutakse EJLi koolitustele

õpetajate koolitused

 • Raamatu „ Jalgpall õpetab!“ tutvustus
 • EJLi koolitusosakonna poolt pakutavad piirkondlikud koolitused spetsiaalselt õpetajatele
 • Võimalus küsida personaalset abi nii EJList, kui kohalikult klubi treenerilt

raamat „Jalgpall õpetab!“

 • Üle 200 harjutuse/mängu
 • Harjutusi valides arvestati sellega, et nad sobiksid koolitunnis läbiviimiseks
 • Igal leheküljel on 1 harjutus või mäng 3 erineva raskusastme ja selgitustega

interaktiivne veebileht projektile

 • Esimeses etapis luuakse projekti informatiivne veebileht ja Facebooki fännileht
 • Teises etapis lisanduvad veebilehele interaktiivsed funktsionaalsused, Facebooki rakendus ja mobiilne versioon

jalgpalli osavusfestival „Värav!“

 • Julgustada õpetajaid arendama laste oskusi jalgpalli kehalise kasvatuse tundides festivali harjutusi sooritades
 • Atraktiivne võistlus võistkondade vahel – võistkonna suurus on 6 võistlejat, kellest vähemalt 2 peavad olema tüdrukud.
 • 1.-3. klassi võistlused regionaalsel tasemel
 • 4.-5. klassi võistlustele toimuvad regionaalsed eelvõislused ja suur finaalvõistlus Tallinnas EJL sisehallis

Loodame, et jalgpall saab kehalise kasvatuse tunni osaks, kus lapsed saavad läbi lõbusate harjutuste arendada oma jalgpallialaseid oskuseid, et neid proovile panna läbi kooli- või klubivõistluste.