SÜSTEEM
Piirkondliku turniiri formaat ja pikkus (päevade arv) sõltub registreeritud koolide arvust ühes klassirühmas. Juhul kui mõnes klassirühmas toimub Vabariiklik finaalvõistlus, siis sinna pääseb maakonda esindama piirkondliku turniiri võitja.

OSAVÕTJAD

Klassirühm Poisid Tüdrukud Meistriliiga Rahvaliiga Mängijaid väljakul Registreerimine
10.-12.kl Jah Ei Ei  Jah 6+1 EKSL-i kodulehel
7.-9.kl Jah Jah Jah Jah(P) 7+1 EKSL-i kodulehel
HEV 6.-9.kl Jah Jah Jah Ei 4+1 www.jalgpallkooli.ee
4.-6.kl Jah Jah Jah Ei 6 (7)+1 www.jalgpallkooli.ee
1.-3.kl Jah Jah Jah Ei 4+1 www.jalgpallkooli.ee


Võistkonda saab turniirile üles anda kuni 12 mängijat. Võistlustel on lubatud vahetada kõiki mängijaid koos tagasivahetustega kohtuniku loal väljaku keskelt. Vahetuste arv ei ole piiratud.
Võistkond peab korraldajatele esitama täidetud turniiri registreerimislehe enne oma võistkonna esimest võistlusmängu.
Turniiril ei tohi osaleda mängijad, keda pole registreerimislehel. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus mängijaid registreerimislehele juurde lisada.
Juhul kui võistluste alagrupi- ja finaalturniir toimuvad erinevatel päevadel lubatakse kooli võistkonnal teostada võistkonna koosseisus muudatusi. Seda tingimusel, et üks võistleja ei tohi võistluse vältel osaleda kahe erineva võistkonna koosseisus.
Erandid:
• Võistkondade kompekteerimisel võib korraldaja erandkorras lubada võistlustele nende koolide võistkondi, kus reeglipärane võistkondade moodustamine on vastavate klasside õpilaste väikese arvu tõttu võimatu. Sellistel juhtudel lubatakse võistkondade moodustamisel kasutada nooremates klassides õppivaid lapsi. Erandi tegemise aluseks on koolipoolne kirjalik taotlus, mis on esitatud koos võistkonna eelregistreerimisega.
• Võistkondade komplekteerimisel võib korraldaja erandkorras lubada võistlustele kahe erineva kooli õpilastest moodustatud võistkondi. Sellist erandit lubatakse kasutada juhul, kus reeglipärane võistkondade moodustamine ühe kooli baasil on mõlemal koolil vastavates klassides õppivate õpilaste väikese arvu tõttu võimatu. Erandi tegemise aluseks on koolidepoolne taotlus, mis on esitatud koos võiskonna eelregistreerimisega.

MÄNGUAEG
Mänguaeg võistlustel on sõltuvalt võistkondade arvust 1×10 kuni 15 minutit.

MÄNGUVÄLJAK
Mänguväljakul peavad olema tähistatud külje-, otsa- ja keskjoon, karistusala.

Klassirühm Väljaku suurus MIN(m) Väljaku suurus MAX(m) Karistusala(m) Penaltilöögi kaugus väravast(m) Palli nr
10.-12.kl 60×40 70×50 10 x 25 9 5
7.-9.kl 60×40 70×50 10 x 25 9 5
HEV 6.-9.kl 30×22 40×25 8 x 21 9 5
4.-6.kl 50×35 65×40 10 x 25 9 4
1.-3.kl 30×22 40×25 8 x 21 7,5 4


Väravate suurus on 2×5 m.

MÄNGUVORM
Võistkond kannab ühtset mänguvormi. Lubatud on kanda ka teist värvi veste.

MÄNGUREEGLITEST
Jalgpallireeglid. Suluseisu mängudes ei fikseerita.

Distsiplinaarkaristused:
• Kollane kaart tähendab mängija kõrvaldamist mängust kaheks (2) minutiks; Väravavahi asemel võib kahe (2) minuti karistust kanda teine mängija (välja arvatud punase kaardi puhul); Kahe minuti karistus lõpeb, kui karistusaja jooksul lüüakse karistatud võistkonnale arvulisest ülekaalust värav;
• Punase kaardi saanud mängija peab lahkuma väljakult mängu lõpuni ning on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud Võistlustel peetavaks mänguks (kui võistluse korraldaja ei muuda otsust karmimaks). Võistkond mängib arvulises vähemuses kaks (2) minutit.

VÕISTKONDADE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMISEL VÕRDSETE PUNKTIDE KORRAL ARVESTATAKSE
1. väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis
2. omavaheliste mängude punkte
3. omavaheliste mängude väravate vahet
4. suuremat võitude arvu
5. üldist väravate vahet
6. suuremat löödud väravate arvu
7. loosimistulemust

AUSA MÄNGU TUNNUSTAMINE
Ausa Mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust vastasmängijaid ja kohtunike tervitada.